Niezawodność naszych realizacji to Twoje bezpieczeństwo.

Zgodnie z wytycznymi obowiązującego prawa zarządcy oraz właściciele nieruchomości muszą czuwać nad standardami bezpieczeństwa w przeznaczonych do użytku lokalach. Zadanie to warto powierzyć doświadczonym fachowcom, którzy posiadają uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Nasz zespół specjalizuje się w przeglądach budowlanych i elektrycznych wszelkiego rodzaju. Prawo budowlane zobowiązuje do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i przewiduje kary dla osób, które nie wywiążą się z tego obowiązku. Nasza firma działa w oparciu o wszystkie obowiązujące normy prawne, wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje i bogatą wiedzę techniczną.

Okresowe przeglądy budowlane i elektryczne wykonywane przez naszych inżynierów zapewniają bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie nieruchomości lub jej mieszkańcom. Specjaliści z tego zakresu regularnie kontrolują stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz instalacji m.in. elektrycznej. Dzięki temu zarządcy oraz właściciele lokali są w stanie w porę zareagować na pierwsze symptomy awarii lub usterki. W związku z tym okresowy przegląd stanu technicznego budynku, a w szczególności elektryki, przeprowadzany przez naszych inżynierów może wiązać się ze sporymi oszczędnościami wydatków na likwidowanie skutków szkód, którym dałoby się zapobiec, gdyby kondycja poszczególnych elementów była monitorowana na bieżąco.

Zgodnie z obowiązującym prawem okresowy przegląd budowlany, który kontroluje ogólną estetykę oraz możliwości użytkowe nieruchomości powinien być przeprowadzany co pięć lat. Ważne jest, aby prace te wykonał uprawniony inżynier – tylko uprawnione osoby mogą zaświadczyć o tym, że stan techniczny lokali odpowiada właściwym normom. Co pięć lat należy również przeprowadzać okresowe przeglądy elektryczne oraz instalacji piorunochronowej. Jak powszechnie wiadomo, awarie właśnie tych dwóch elementów mają bardzo nieprzyjemne w skutkach konsekwencje. Niejednokrotnie usterki elektryki powodują pożary lub kosztowne straty w sprzęcie. Nieprawidłowo założona instalacja elektryczna jest także szczególnie niebezpieczna dla osób obsługujących urządzenia, ponieważ może doprowadzić do porażenia prądem.

W zakresie kontroli stanu technicznego nieruchomości istnieją również elementy, które wymagają częstszej kontroli. Co roku uprawniony inspektor powinien przeprowadzać okresowy przeglądy m.in. instalacji gazowej - jej nieszczelność w prosty sposób można stwierdzić korzystając z odpowiedniej aparatury. Wczesne wykrycie ewentualnego wycieku może uchronić mieszkańców nieruchomości i samą konstrukcję obiektu przed poważnym niebezpieczeństwem.

Oferujemy również usługi związane z okresową oceną efektywności systemów grzewczych – kotłów oraz urządzeń chłodzących – klimatyzacji. Posiadamy nowoczesny, doskonałej jakości sprzęt pomiarowy do przeglądów technicznych , dzięki czemu świadczymy profesjonalne usługi. Poza samymi pomiarami oferujemy również doradztwo w kwestiach inwestycji. Wystawiamy odpowiednie certyfikaty, raporty z badań oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przeglądy gazowe i kominiarskie

Raz w roku większość właścicieli lub zarządców nieruchomości musi przeprowadzić kontrolę wybranych instalacji. Nasza firma oferuje przeglądy gazowe i kominiarskie, które sprawdzają szczelność poszczególnych elementów oraz przewodów. W czasie kontroli należy sprawdzić również stan techniczny zaworów, liczników i kurków. W przypadku instalacji grzewczych, bez względu na rodzaj stosowanego opału, wymagane jest sprawdzenie wydajności systemów wentylacyjnych. W przypadku stosowania jako opału węgla, drewna lub innego paliwa stałego kontrola powinna być przeprowadzana cztery razy w roku.

Przeglądy elektryczne

Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez prądu. Warto jednak pamiętać o standardach bezpieczeństwa używanej instalacji. Oferujemy przeglądy elektryczne, które zawierają kontrolę stanu technicznego przewodów, uziemień oraz osprzętu. Bezpieczna instalacja pozwala na uniknięcie m.in. pożaru czy porażeń prądem. Nasi specjaliści mają doświadczenie w kontrolowaniu budynków mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. W ramach świadczonych usług sprawdzamy m.in. oraz kontrole oświetlenia awaryjnego.

Przeglądy budowlane i sanitarne

Chcąc zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa osobom korzystającym z nieruchomości, właściciele lub zarządcy zobligowani są do przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych i sanitarnych. Na zlecenie naszych klientów kontrolujemy funkcje użytkowe lokali oraz poszczególne instalacje. Na podstawie obserwacji i pomiarów powstaje protokół, który wzbogacamy fotografiami. W dokumencie znajduje się nie tylko ocena wybranych elementów, ale także wskazówki, które podpowiadają, jakie prace remontowe zaleca się wykonać w obiekcie.

Ocena efektywności energetycznej

Każdemu właścicielowi lub zarządcy zależy na tym, aby dany budynek w największym stopniu zaspokajał potrzeby użytkowników, ale równocześnie nie narażał ich na niepotrzebne koszty. Ocena efektywności energetycznej podpowiada, jak systemy ogrzewania lub chłodzenia sprawdzają się w konkretnej nieruchomości. Nasza firma oferuje regularną kontrolę sprawności urządzeń oraz wszystkich podzespołów instalacji, która zgodnie z wytycznymi prawa powinna odbywać się od 2-5 lat w zależności od mocy urządzeń, typów i rodzaju paliw . Zajmujemy się również dostosowaniem mocy aparatury do potrzeb użytkowników.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Większość budynków mieszkalnych oraz usługowych musi posiadać dokumenty określające zapotrzebowanie nieruchomości na zaspokojenie potrzeb w kwestii m.in. ogrzewania, oświetlenie oraz wentylacji. Świadectwo charakterystyki energetycznej odnosi się przede wszystkim do standardu lokalu oraz zastosowanych w nim instalacji i usprawnień. Nasi inżynierowie posiadają uprawnienia, dzięki którym sporządzany przez nas dokument jest respektowany przez właściwe organy. Można się nim posługiwać przez 10 lat od daty wystawienia.

Jak działamy?

Swoją ofertę kierujemy do zarządców, wspólnot i spółdzielni. Przeprowadzane przez nas przeglądy wykonywane są fachowo, w oparciu o obowiązujące prawo i wszystkie zasady techniczne.

Niezwykle ważny jest dla nas poziom naszych usług i niezawodność realizacji, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na Państwa pewność i bezpieczeństwo w swoich domach (i miejscach pracy).

Dlatego dbamy o to, by każda z naszych realizacji wykonana była zgodnie z wszelkimi zasadami.

Korzystając z naszych usług zyskują Państwo pewność, że zlecone prace zostaną wykonane skrupulatnie i solidnie. Ocena stanu technicznego budynku od lat przeprowadzana jest przez sztab naszych specjalistów, którzy bazując na swoim doświadczeniu oraz znajomości najnowszych rozwiązań i aktualnie obowiązującego prawa, są w stanie sprawdzić poszczególne elementy konstrukcyjne. Warto pamiętać, że nadzór nad stanem technicznym nieruchomości nie jest jedynie wymogiem prawnym, ale również wyrazem dbałości o bezpieczeństwo własne oraz osób na co dzień użytkujących dany obiekt.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do zarządców budynków mieszkalnych, usługowych produkcyjnych itp. Przeprowadzane przez nas przeglądy wykonywane są fachowo, w oparciu o obowiązujące prawo i wszystkie zasady techniczne. Każda wykonana ocena wiąże się z wystawieniem odpowiednich dokumentów, które zawierają również ewentualne wskazówki odnośnie elementów, wymagających poprawy. Protokoły z przeglądów budowlanych lub poszczególnych instalacji są potwierdzeniem wywiązania się z prawnego obowiązku.

Niezwykle ważny jest dla nas poziom naszych usług i niezawodność realizacji, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na Państwa pewność i bezpieczeństwo w swoich domach (i miejscach pracy). O fachowości naszych usług świadczy również używany do przeprowadzania oceny budynku sprzęt – korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń.

Szczególnie dbamy o to, by każda z naszych realizacji wykonana była zgodnie z wszelkimi zasadami i przyjętymi standardami.

Wieloletnie doświadczenie i doskonałe kwalifikacje.

Najlepszej jakości, nowoczesny i niezawodny sprzęt.

Terminowość i sprawna realizacja zleceń na terenie całej Polski.

Podejmujemy się najbardziej złożonych i skomplikowanych zleceń na terenie całego kraju.