ocena efektywności energetycznej kotłów i klimatyzacji

Ocena efektywności energetycznej kotłów:

Na mocy artykułu 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli systemu ogrzewania - ocenie efektywności energetycznej. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania (z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych).

Ocena efektywności energetycznej klimatyzacji:

Kontrola systemu klimatyzacji wykonywana jest okresowo: co najmniej raz na 5 lat. Polega na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.  Kontrole systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów, prawidłowego technicznie funkcjonowania elementów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kompleksowa ocena efektywności energetycznej

Ocena efektywności energetycznej kotłów - jak często robić?

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

Oferujemy kompleksowe usługi audytowe, sprawdzanie sprawność kotłów i całego systemu ogrzewania. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia, działamy w oparciu o obwiązujące normy prawne, wykorzystując nowoczesną technologię.

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych - jak często robić?

  • badanie stanu technicznego systemu (kontrola szczelności przewodów, stanu izolacji cieplnych, zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła, czystość mikrobiologiczną instalacji i zużycie energii na napędzanie sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń).
  • analiza zasadności realizacji procesów obróbki powietrza i efektywności systemu wentylacji.
  • kontrola strategii działania systemu (sprawdzamy czy moc urządzeń jest dobrana odpowiednio do zapotrzebowania na energię chłodniczą).
  • wskazania dla użytkownika (proponujemy wszelkie usprawnienia, oferujemy profesjonalne doradztwo)

Zapytaj o wycenę przeprowadzenia kontroli efektywności energetycznej.

Przeprowadzamy kontrole na terenie całej Polski