usługi wykwalifikowanego i doświadczonego inspektora nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany:

Realizujemy zlecenia nadzoru budowlanego (konstrukcyjno -budowlanego, elektrycznego, sanitarnego) oraz nadzorów inwestorskich.

Ofertę nadzoru budowlanego kierujemy wszystkich potrzebujących pewności, że wszystkie prace budowlane przeprowadzone zostaną poprawnie, zgodnie z prawem budowlany oraz terminowo, m.in:

Nadzór budowlany

Dla kogo kierujemy naszą ofertę?:

  • przedsiębiorstwa wykonawcze
  • biura architektoniczno-projektowe
  • zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe
  • samorządy
  • developerzy
  • firmy ubezpieczeniowe, banki itd.

W naszej ofercie nadzoru budowlanego znajdują się m.in.:

  • nadzór nad weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót
  • uzgadnianie faktur za roboty
  • bieżące ewidencjonowanie kosztów
  • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego zór nad realizacją harmonogramów finansowych.
ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ