Przeglądy budowlane roczne

Zadbany i bezpieczny dom to marzenie niejednej osoby. By jednak cieszyć się takim stanem rzeczy, należy zadbać o stan techniczny budynku i poddawać go rocznym przeglądom budowlanym. Za niewykonywanie takich inspekcji grozi kara pieniężna i nie tylko. Kto powinien przeprowadzać kontrole techniczne i jak często je zlecać?

Na czym polega okresowy przegląd budowlany?

By cieszyć się z posiadania własnego domu jednorodzinnego, należy użytkować go zgodnie z zasadami, które są określone w przepisach prawa budowlanego, a także utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Roczne przeglądy budowlane wykonujemy na terenie różnych miast, takich jak Warszawa, Piaseczno, Konstancin, Pruszków, Józefów, Ożarów Mazowiecki czy Łomianki. Rodzaj tej kontroli przeprowadzany jest przez uprawnionego fachowca, który sprawdza nieruchomość pod względem estetyki, stanu technicznego, a także przydatności do użytkowania. Dzięki takiej inspekcji można wykryć poważne usterki, między innymi w instalacji gazowej czy uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

Jakie budynki wymagają kontroli budowlanej i co jaki czas powinna się ona odbywać?

Obowiązek przeprowadzania kontroli narzuca przepis zawarty w prawie budowlanym. Regularne, czyli roczne przeglądy budowlane powinny być przeprowadzane we wszystkich obiektach budowlanych, a pod tym pojęciem ustawodawca rozumie wszelkie rodzaju budynki, takie jak domy jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, biurowce, bloki i wieżowce, a także budynki przemysłowe, handlowe i usługowe. My roczne przeglądy budowlane, jak i inne kontrole, przeprowadzamy na terenie Warszawy, Piaseczna, Konstancina, Józefowa, Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego, a także Łomianek. Inspekcja w zależności od powierzchni budynku, powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku lub co pięć lat. Według przepisów budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 powinny być kontrolowane co pół roku.

Co obejmuje coroczna kontrola budynków?

W przypadku rocznego przeglądu budowlanego, inspekcja dotyczy przede wszystkim elementów narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych. Warto pamiętać, że na właścicielach domów jednorodzinnych ciążą te same obowiązku względem kontroli, co na zarządcach domów wielorodzinnych. Roczny przegląd budowlany powinien obejmować również instalacje służące do oczyszczania ścieków czy gromadzenia odpadów stałych.

Zapytaj o wycenę przeprowadzenia rocznego przeglądu budowlanego.

Przeprowadzamy kontrole na terenie całej Polski