Przeglądy budowlane półroczne

Zarówno budynki mieszkalne, jak i lokale użytkowe podlegają obowiązkowym przeglądom budowlanym, które mają na celu sprawdzenie ich stanu technicznego. Wówczas wychwycić można ewentualne usterki czy wady, które będą wymagały naprawy. Wszystkie przepisy i regulacje znaleźć można w prawie budowlanym, które zmienia się od czasu do czasu, dlatego warto być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. Jak wygląda półroczny przegląd budowlany i co się w jego trakcie sprawdza? Nasza firma działa na terenie takich miast, jak Warszawa, Piaseczno, Konstancin, Pruszków, Józefów, Ożarów Mazowiecki, a także Łomianki.

Czym jest przegląd budowlany?

Wszelkiego rodzaju czynności kontrolno-nadzorcze, dokumentowane i wykonywane przez inspektorów dotyczą przeprowadzania inspekcji budowlanej. Według prawa budowlanego ma to pomóc właścicielom i zarządcom zapewnić należyte bezpieczeństwo podczas użytkowania obiektu. Istnieje wiele czynników zewnętrznych, które w każdej chwili mogą oddziaływać na obiekt. Zalicza się do nich działalność człowieka, a także sił natury, czyli wyładowania atmosferyczne, silne wiatry czy pożary lub powodzie.

Jak często przeprowadza się kontrolę?

W przypadku przeglądów budowlanych, można je podzielić na trzy główne grupy. Kryterium podziału będzie czas, jaki dotyczy przeprowadzania inspekcji. W dzisiejszych artykule skupiamy się na obiektach, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 metrów kwadratowych, a wielkość dachu jest większa, niż 1000 metrów kwadratowych. W takim przypadku mówimy o konieczności półrocznych przeglądów budowlanych. Sprawdzanie stanu technicznego powinno się odbywać dwa razy do roku, w okresie od 31 maja do 30 listopada. W tym okresie obiekty mają być chronione przed szkodliwym oddziaływaniem zjawisk atmosferycznych. Nasza firma działa na terenie takich miast, jak Warszawa, Piaseczno, Konstancin, Pruszków, Józefów, Ożarów Mazowiecki, a także Łomianki.

Zakres półrocznej kontroli okresowej budynków obejmuje przeprowadzenie przeglądu, sporządzenie protokołu z dokonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną, dostarczenie protokołu do stosownego organu, a także zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonym przeglądzie i ewentualnych usterkach, koniecznych do usunięcia w jak najkrótszym czasie od zakończenia inspekcji.

Zapytaj o wycenę przeprowadzenia półrocznego przeglądu budowlanego.

Przeprowadzamy kontrole na terenie całej Polski