przeglądy eletryczne

Przegląd elektryczny:

Polskie prawo budowlane stanowi przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów usługowych, a także mieszkalnych. Tego typu przeglądy mają między innymi zapewnić mieszkańców czy osobom pracującym w danym obiekcie przede wszystkim bezpieczeństwo. Na czym polegają przeglądy elektryczne i kiedy powinno się je wykonywać? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy w artykule.

Przeglądy elektryczne

Obecnie nowoczesne instalacje nie sprawiają większych problemów, jednak nie oznacza to, że nie podlegają one okresowym kontrolom. Nasza firma działa na terenie województwa mazowieckiego i okolic. W przypadku awarii instalacji należy wezwać fachowców, jednakże ich pomoc będzie też nieoceniona podczas przeglądu elektrycznego. Wszelkie wytyczne zawarte w dokumentacji będą kluczowe dla zarządców, mieszkańców, właścicieli budynków, a w niektórych sytuacjach dla firm ubezpieczeniowych.

Jak wygląda przegląd elektryczny?

Zgodnie z wszystkimi zapisami prawa budowlanego tego typu kontrole powinno się przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat. Przegląd elektryczny obejmować musi między innymi sprawność połączeń, zabezpieczenia, izolacje czy uziemienia.

Dodatkowo podczas procedury przeprowadzania przeglądu elektrycznego, fachowcy powinni wykonać próby eksploatacyjne, a także badania skuteczności przeciwpożarowej.

Podczas ogólnej kontroli technicznej obiektów, oprócz sprawdzenia elektryki, warto także zbadać ogólny stan budynku, ocenić jego przydatność do użytku publicznego, a także ocenić estetykę obiektu i terenów przyległych.

A co po przeglądzie?

Jeśli trafimy na doświadczonych fachowców, oprócz samego przeglądu elektrycznego, mogą oni zaproponować zmiany lub modernizacje, które warto by wprowadzić, by zwiększyć efektywność, a także bezpieczeństwo sieci elektrycznej.

Po zakończeniu przeglądu elektrycznego powinny być wykonane pomiary powykonawcze, a także musi być sporządzona stosowna dokumentacja.

Niedostosowanie się do powyższych wymogów, czyli przeprowadzania okresowych przeglądów elektrycznych może skutkować karami pieniężnymi.

 

Nasze przeglądy elektryczne obejmują:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-III- fazowych
  • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Pomiary elektronarzędzi przenośnych.

Specjalizujemy się w profesjonalnych badaniach pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznych. Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów, wykorzystujemy sprawdzony nowoczesny sprzęt, a cały przegląd potwierdzamy stosownym protokołem.