Okresowe przeglądy gazowe i kominiarskie

Przegląd gazowy:

Prawo Budowlane nakładana na właściciela, zarządcę obiektu sprawdzanie szczelności instalacji gazowej raz w roku (a dla budynków wielko powierzchniowych dwa razy w roku). Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej to jeden z podstawowych przeglądów, któremu podlegają placówki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne. Zajmujemy się fachową kontrola szczelności instalacji gazowej (zarówno w budynkach, jak i poza nimi) oraz złączy i całego osprzętu – liczników, zaworów, kurków głównych. Przeglądy gazowe wykonujemy używając sprawdzonych, certyfikowanych detektorów o wysokiej czułości.

Przegląd kominiarski:

Przeglądy kominowe są również obowiązkiem zarządców/ właścicieli budynków. Należy wykonywać je regularnie. Cztery raz w roku - w budynkach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa razy w roku - w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.  Przewody wentylacyjne - raz w roku.

Oferujemy kontrolę stanu, sprawności przewodów i ich szczelności. Pozwala to ocenić czy są one w stu procentach bezpieczne w użytkowaniu. Korzystamy z najwyższej jakości urządzeń i zaawansowanych technologicznie kamer i mierników przepływu spalin.

Nasze przeglądy gazowe obejmują:

 • stanu gazomierza i szczelności połączeń
 • stężenia gazu we wnękach (na gazomierze)
 • poszczególnych części instalacji (na poziomie piwnic, pionów i poziomów gazowych)
 • dostępu do zaworów i kurków
 • szczelności kurków oraz połączeń gwintowanych
 • stanu aparatów gazowych w lokalach
 • prawidłowości w działaniu aparatów gazowych i przebiegu procesu spalania
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków

Nasze przeglądy kominiarskie obejmują:

 • fachową kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych,
 • precyzyjne sprawdzenie przewodów kominowych spalinowych,
 • przegląd przewodów kominowych dymowych

Do każdego wykonanego przeglądu gazowego i kominiarskiego dodajemy zaświadczenia i protokoły potwierdzające przeprowadzoną kontrolę i dopuszczające instalację do dalszej eksploatacji.